PEN&REN s. r. o.

Sídlo firmy:
Pácerova cesta 102/5
Šamorín 931 01

Korešpondenčná adresa:
Hlavná 34
Šamorín 931 01

IČO: 53 804 376

DIČ: 2121496509

Tel.číslo: +421 915 733 082

E-mail: obchod@mimisbaby.sk

IBAN:
SK4611000000002947110033

Obchod: Hlavná 32, Šamorín 931 01

V prípade otázok nám zanechaj správu!